Dolya Horeca
0
0
067 880 73 36 Замовити дзвінок
Гарант вашої вигоди
RU
  1. /
  2. Угода користувача

Угода користувача

Договір публічної оферти
За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно звані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу товару, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://dolyahoreca.com.ua Продавці, які мають намір здійснювати продаж товару за допомогою веб-сайту https://dolyahoreca.com. ua та Покупці при придбанні товару, зображення якого розміщені на відповідних сторінках сайту, приймають умови цього Договору про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://dolyahoreca.com.ua у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством , взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити купівлю наявних у Продавця товарів та діє до моменту отримання Покупцем товару від Продавця та повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://dolyahoreca.com.ua та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https: //dolyahoreca.com.ua, спрямоване на невизначене коло осіб, зокрема Покупцям.
«Акцепт» - - ухвалення Покупцем пропозиції продавця про придбання товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://dolyahoreca.com.ua, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправлення Замовлення.
"Товар" - предмет торгівлі, про придбання якого на Веб-сайті https://dolyahoreca.com.ua розміщена пропозиція продавця.
«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://dolyahoreca.com.ua та мають намір придбати той чи інший товар.
«Продавець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами товару та за допомогою Веб-сайту https://dolyahoreca.com.ua мають намір його продати.
"Замовлення" - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://dolyahoreca.com.ua заявка Покупця на купівлю товару, адресована продавцю.
"Законодавство" - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://dolyahoreca.com.ua, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити товар та сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.
3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України , та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
4.1. Продавець зобов'язаний:
виконувати умови цього Договору
виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
надати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка на відповідній сторінці Веб-сайту https://dolyahoreca.com.ua, оформленого замовлення та умов цього Договору;
4.2. Продавець має право:
в односторонньому порядку призупинити продаж товару за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

На верх